PERSIAN

                       لبخند

رأی دهندگان محترمی که برای شادی روح شهید مرحوم قاسم سلیمانی پای صندوقهای رای رفته اند شاید ندانند که ناآگاهانه موجبات شکنجه روحی این مرحوم را فراهم آورده اند، چرا که به نقل عده ای روح مبارک مرحوم پس از رهایی از قفس با یک سفر اجمالی در سطح کشور و پی بردن به حقایق تأسف آوری که قبلاً مجال کشف آنها را نداشتند در مشروع بودن حکومت مقدس ج.ا.ا. به شبهه افتاده و چون امکان تبلیغ علیه نظام را  به خصوص با به خاطر آوردن مخاطرات آن نمی دیدند ظاهراً  تصمیم به اعمال خشونت آمیزی که سابقاً  به انجام  آنها خو داشتند در پایگاه های انتخابی میگیرند و چون موفق نمیشوند دل را به دریا زده و در لحظه ای که تصمیم به جار کشیدن و التماس به مردم برای طرفداری از هشتگ  رای_بی_رای  میگیرند با شکست در برآوردن این فریاد از عمق جانشان متوجه فوت خود میشوند و در همین لحظه بوده که به یاد می آورند که درجه شهادت خود را هم در دنیای فانی جا نهاده اند و دچار سرگشتگی روحی و افسردگی آنی میگردند و با تداوم دیدار رای دهندگان در طول روز و عدم توانایی در اعلام وجود و مقابله با آن از برزخ به قیامت میرسند و از بقیه ماجراهیچ کس خبر ندارد. wink

لطفاً توجه بفرمایید که مقصود از این طنز کوتاه صرفاً اشاره به وجود بعضی ناهمواریهای داخلیست و نشریه “نبض شهر” هیچ غرض ورزی یا مخالفتی با هیچ نهادی ندارد و ارزش بسیار برای همه مقامها و انسانها قایل است بخصوص برای شهدای عزیز که پاسدار مرز، ناموس، جان و مال ما در تمام دوره ها بوده اند. نام و یاد این سردمداران قهرمان جاوید باد.

Scroll Up

Click to contact