شعر و ادبیات

بهار آزادی

 دلم گرفته از این سکوت غریب

که مرا میکِشد به بغض

تو علمدار نسل آینه ای

چه شد که شکستی چنین عمیق

...more

طلوع وصل من

 

به روی صفحه های من

ز رنگ رنگ میپرد

ز آسمان ابریم

زاشک رنگ میچکد

...more

نماز عشق

نماز کن، نماز کن

مرا که نعره میزنم

به پشت خنجرت نشان

حجاب کن، حجاب کن

...more

Scroll Up

Click to contact