در بهار آزادی

بهار آزادی

 دلم گرفته از این سکوت غریب

که مرا میکِشد به بغض

تو علمدار نسل آینه ای

چه شد که شکستی چنین عمیق

...more

Scroll Up

Click to contact